«    6   7   8   9   10   11   


Uspekhi Khimii

Uzbekskij chimiceskij zurnal = O'zbekiston kimyo jurnali

Vestnik Moskovskogo Universiteta, Seriya 2: Khimiya

Zeitschrift für Naturforschung, Teil B:«    6   7   8   9   10   11